Thumb and Pinky

... một ngày nào đó, ta lật từng trang để nhìn lại tất cả đã qua...
Who I Follow
 • Trường Phúc: à
 • Trường Phúc: t có thằng bạn
 • Trường Phúc: mặc cái áo we are one
 • Trường Phúc: viết tắt W.A.O
 • Trường Phúc: tao đọc what about oralsex?
 • Hopo: =))))))))
 • Trường Phúc: t dịch cái nó lắc đầu luôn
 • Trường Phúc: nó cũng đéo biết cái oralsex là đéo gì
 • Trường Phúc is typing...
 • Hopo: bất hủ =)))))
 • Trường Phúc:
 • Trường Phúc: nó kể tao nghe
 • Trường Phúc: cũng hài
 • Trường Phúc: nó thần tượng
 • Trường Phúc: thằng ca sĩ
 • Trường Phúc: tên T.O.P
 • Trường Phúc: cái nó lấy tên đó
 • Trường Phúc: đặt trên zing me
 • Trường Phúc: 1 hồi thấy 1 nùi kết bạn trên zing me
 • Trường Phúc: coi lại
 • Trường Phúc: em là bot
 • Trường Phúc: =))
 • Trường Phúc: làm wen nhé a
 • Trường Phúc: =))))))))))))))))))))
 • Hopo: =)))))))))))))))
 1. hopo posted this